There was an error in this gadget

Sunday, October 16, 2016

48. PERASAAN KITA TIDAK BERBEZA

Terdapat satu peribahasa yang berbunyi: "Jangan memberi makanan kepada orang lain yang anda sendiri tidak suka memakannya."

Setiap orang pasti akan mempunyai perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Ia akan suka jika sesuatu itu dapat memberi faedah atau kepentingan kepadanya dan tidak suka jika sebaliknya.

Memberi di sini termasuklah juga melakukan sesuatu. Ini bermakna anda tidak boleh melakukan sesuatu ke atas orang lain yang anda sendiri tidak sanggup diperlakukan oleh seseorang. Contohnya katakan anda tidak dapat menerima jika orang lain mengambil barang-barang atau hak anda maka janganlah anda pula mengambil barang-barang atau hak orang lain.Sesungguhnya perasaan kita tidak berbeza.  

No comments:

Post a Comment